+7 (383) 328 10 60 kansainvälinen puhelinnumero

Siberian Health -yhtiön Tieteellis-innovatiivinen keskus

Tieteellis-innovatiivinen keskus on Yhtiön osasto, jolla suoritetaan biologisia tutkimuksia, kehitetään uusia biologisesti aktiivisia ruoan lisäaineita sekä laaditaan niiden käyttämiseen liittyviä ohjelmia.

Tieteellis-innovatiivisen keskuksen rakenne

 

Tieteellisen osaston tehtäviin kuuluvat tieteellisen kumppanuuden ylläpitäminen johtavien tieteellisten tutkimuslaitosten kanssa, perspektiivisten kehitystuotteiden ja teknologioiden etsintä sekä Yhtiön biologisten tuotteiden tuloksellisuuden kokeileminen. Tieteellisen osaston toiminnan päätuloksena on luoda omat reseptit, jotka aikanaan tulevat Siberian Health -yhtiön uusiksi biologisesti aktiivisiksi lisäaineiksi.

Yhtiön tieteellisellä koulutusosastolla työskentelevät ammattilaiset, lehtimiehet ja lehtorit, jotka valmistavat metodisia oppimismateriaaleja ja videoesityksiä Yhtiön tuotteista sekä järjestävät säännöllisesti tuotteista kertovia tietoseminaareja maan eri alueilla.


Tuotantokeskusasema antaa mahdollisuuden toteuttaa venäläisten tiedemiesten ja Tieteellis-innovatiivisen keskuksen edistykselliset kehityshankkeet uusiksi tuotteiksi, joita Siberian Health joka vuosi valmistaa yli 10 nimikettä. Tuotanto on varustettu nykyaikaisilla tuotantolinjoilla jopa 120 000 pakkauksen kokonaiskapasiteettiin asti vuorokaudessa, mikä tekee tuotantoprosessin tehokkaammaksi.


 

Tieteellis-innovatiivisen keskuksen ideologia

Yhtiön Tieteellis-innovatiivisella keskuksella on jalo missio ylläpitää kotimaista tiedettä ja ottaa käytäntöön venäläisten tiedemiesten perspektiiviset kehityshankkeet. Venäläisen tieteen potentiaali tunnustetaan koko maailmassa, mutta taloudellisista vaikeuksista johtuen harvat kotimaiset kehitystuotteet pääsevät venäläisten kuluttajien saataville. Onhan enemmistö niistä todellisia tiedesaavutuksia!


«Siberian Health»-korporaation Tieteellis-innovatiivinen keskus on tiiviissä yhteistyössä maamme johtavien tieteellis-tuotannollisten laitosten kanssa, jotka kehittävät ja valmistavat ainutlaatuisia biologisesti aktiivisia aineita, sekä keskus auttaa ottaamaan käyttöön ja toteuttamaan nämä perspektiiviset kehitystuotteet.

Mainittakoon, että «Siberian Health»-korporaation Tieteellis-innovatiivinen keskus on ihan itsenäinen tieteellis-tuotannollinen järjestö, jossa toimivat oma tieteellinen osasto, tutkimuslaboratoriot sekä nykyaikainen tuotantokeskusasema. Se antaa mahdollisuuden toteuttaa sekä venäläisten tiedemiesten ideat, että luoda niiden perusteella ainutlaatuiset ja kilpailukykyiset biologisesti aktiiviset lisäaineet, joita kuluttajat ovat odottaneet jo kauan.

Sen lisäksi Yhtiön tuotteilla on yksi erittäin tärkeä erikoisuus: ne kaikki on luotu Tieteellis-innovatiivisen keskuksen asiantuntijoiden kehittämien kompleksisten ohjelmien puitteissa ja ne testataan maamme johtavissa tieteellis-tutkimuslaitoksissa.

Tieteellis-innovatiivisen keskuksen toiminnan pääsuunnat:

  • Kotimaisten tiedelaitosten kehittämien perspektiivisten teknologioiden ja biologisesti aktiivisten aineiden etsintä
  • Uusien biologisesti aktiivisten ruoan lisäaineiden kehittäminen
  • Uusien biologisesti aktiivisten lisäaineiden tuloksellisuuden laajat kokeet
  • Biologisesti aktiivisten lisäaineiden käyttämisen ohjelmien laatiminen
  • Tietotoiminta: ohjelmiston sekä paino- ja videomateriaalien valmistaminen, terveydenhuoltoa ja biologisesti aktiivisten tuotteiden kompleksista käyttöä koskevien seminaarien järjestäminen