+7 (383) 328 10 60 kansainvälinen puhelinnumero

Siberian Wellness Tieteellis-innovatiivinen keskus

Yhtiön tieteellis-innovatiivisessa keskuksessa suoritetaan biologisia tutkimuksia, kehitetään uusia biologisesti aktiivisia ravintolisiä sekä laaditaan käyttöohjeita.

Tieteellis-innovatiivisen keskuksen rakenne

 

Tieteellisen osaston tehtäviin kuuluvat tieteellinen yhteistyö johtavien tieteellisten tutkimuslaitosten kanssa, tuotekehitys, uusien teknologioiden etsintä sekä Yhtiön biologisesti akiivisten tuotteiden testaus. Tieteellisen osaston toiminnan päätuloksena on luotu omat reseptit, jotka aikanaan tulevat Siberian Wellness:in uusiksi biologisesti aktiivisiksi ravintolisiksi.

Yhtiön tieteellisellä koulutusosastolla työskentelevät ammattilaiset, lehtimiehet ja lehtorit, jotka valmistavat metodisia oppimismateriaaleja ja videoesityksiä Yhtiön tuotteista sekä järjestävät säännöllisesti tuotteista kertovia tietoseminaareja maan eri alueilla.


Tuotantokeskusasema antaa mahdollisuuden toteuttaa venäläisten tiedemiesten ja Tieteellis-innovatiivisen keskuksen edistykselliset kehityshankkeet uusiksi tuotteiksi, joita Siberian Wellness joka vuosi valmistaa yli 10 nimikettä. Tuotanto on varustettu nykyaikaisilla tuotantolinjoilla jopa 120 000 pakkauksen kokonaiskapasiteettiin asti vuorokaudessa, mikä tekee tuotantoprosessin tehokkaammaksi.


 

Tieteellis-innovatiivisen keskuksen ideologia

Yhtiön Tieteellis-innovatiivisella keskuksella on jalo missio ylläpitää kotimaista tiedettä ja ottaa käytäntöön venäläisten tiedemiesten perspektiiviset kehityshankkeet. Venäläisen tieteen potentiaali tunnustetaan koko maailmassa, mutta taloudellisista syistä johtuen harvat kotimaiset tuotteet pääsevät markkinoille. Vaikka suurin osa niistä ovat todellisia tiedesaavutuksia! Onhan enemmistö niistä todellisia tiedesaavutuksia!


Siberian Wellness Tieteellis-innovatiivinen keskus on tiiviissä yhteistyössä maamme johtavien tieteellis-tuotannollisten laitosten kanssa, jotka kehittävät ja valmistavat ainutlaatuisia biologisesti aktiivisia aineita, sekä keskus auttaa ottaamaan käyttöön ja toteuttamaan nämä perspektiiviset kehitystuotteet.

Mainittakoon, että Siberian Wellness Tieteellis-innovatiivinen keskus on ihan itsenäinen tieteellis-tuotannollinen järjestö, jossa toimivat oma tieteellinen osasto, tutkimuslaboratoriot sekä nykyaikainen tuotantokeskusasema. Se antaa mahdollisuuden toteuttaa sekä venäläisten tiedemiesten ideat, että luoda niiden perusteella ainutlaatuiset ja kilpailukykyiset biologisesti aktiiviset lisäaineet, joita kuluttajat ovat odottaneet jo kauan.

Sen lisäksi Yhtiön tuotteilla on yksi erittäin tärkeä erikoisuus: ne kaikki on luotu Tieteellis-innovatiivisen keskuksen asiantuntijoiden kehittämien kompleksisten ohjelmien puitteissa ja ne testataan maamme johtavissa tieteellis-tutkimuslaitoksissa.

Tieteellis-innovatiivisen keskuksen toiminnan pääsuunnat:

  • Kotimaisten tiedekeskusten kehittämien perspektiivisten teknologioiden ja biologisesti aktiivisten aineiden etsintä
  • Uusien biologisesti aktiivisten ravintolisien kehittäminen
  • Uusien biologisesti aktiivisten ravintolisien mittavan laajat kokeet ja testaus
  • Biologisesti aktiivisten ravintolisien käyttöohjeiden laatiminen
  • Tuotetietojen jakelu: ohjelmiston sekä paino- ja videomateriaalien valmistaminen, hyvinvointia ja biologisesti aktiivisten ravintolisien sekä muiden tuotteiden käyttöä koskevien seminaarien järjestäminen