+7 (383) 328 10 60 kansainvälinen puhelinnumero

Adaptoitumista tutkiva lääketiede vuosisatojen takaa


 

Ihminen on kiistämättä evoluution prosessissa löytänyt sekä sisäiset voimavarat selviytymiseen, että käyttänyt eri luonnon aineita, joilla on adaptogeeniset vaikutukset. Tiedetään, että kautta aikojen adaptogeeniset kasvit ovat olleet kansanlääketieteessä laajassa käytössä mm. Siperiassa, Kiinassa, Altaissa, Tiibetissä ja muillakin Kaakkois-Aasian alueilla. Ne aineet on mainittu muinaisimmissa Intialaisissa ja Tiibetiläisissä lääketieteellisissä kirjoituksissa. Muinaislääkäreiden ajatukset ovat yhä ajan tasalla nykyisessäkin lääketieteessä. Onhan olemassa lääketieteen suunta, joka tutkii ihmisen kykyjä ja mahdollisuuksia sopeutua haastelliseen ympäristöön ja muuttuviin olosuhteisiin, sekä kehittää niiden mahdollisuuksien parantamiseksi menetelmiä ja keinoja. Tätä sanotaan adaptoitumista ja sopeutumista tutkivaksi lääketieteeksi.
 

 

Elämä ei pysy paikallaan. Maailma muuttuu meistä huomamatta: kehittyy, täydentyy, muuttuu … . Jatkuva muutos on evoluution peruste, mikä on johtanut siihen, että pikkusolusta , johon Luonto on aikanaan puhaltanut sisään elämän, on kehittynyt Homo sapiens (älykäs ihminen), joka on pystynyt kestämään kaikki maalliset mullistukset. Mikä on antanut ihmiselle ja kaikille eliöille mahdollisuuden säilyttää itsensä hengissä täällä Maan päällä? Luultavasti juuri eliöiden sopeutuminen ympäristön jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin (eli siis adaptaatio) ja uusien ominaisuuksien ja piirteiden kehittyminen. Nämä ovat tekijöitä, joiden ansiosta eliöt ovat pysyneet hengissä sekä pystyneet kehittymään ja jatkamaan sukuaan. Näin ollen sopeutuminen on yksi tärkeimmistä elämän kehitystä ylläpitävistä ominaisuuksista Maapallolla elävillä eliöillä.

Kyky sopeutua on ajankohtainen ominaisuus nykyolosuhteissakin, koska tieteellinen ja teknologinen kehitys kasvattaa vauhtia jatkuvasti joka vuosikymmen. Vielä viime vuosisadan puolessavälissä meidän oli vaikea kuvitella, että lentäminen avaruuteen olisi mahdollista, mutta nykyään jo keskustellaan asumisesta Maa-planeetamme ulkopuolella … . Joka ihmisellä on omat "voimavarat" riippuen perinnöllisistä tekijöistä ja elämäntavoista. Sopeutumiskyky ovat suorassa yhteydessä elimistön voimavarojen kapasiteettiin, joka on jatkuvassa käytössä elimistön ja ympäristön välisen tasapainon säilyttämisessä. Joka vuosi meidän kaikkien elämä muuttuu intensiivisemmäksi ja kylläisemmäksi, mutta valitettavasti usein elimistön kestävyys ja sen kyvyt sopeutua ympäristön haitallisiin vaikutuksiin ylitetään, elimistö alkaa kärsiä epätasapainotiloista, mikä johtaa työkyvyn heikentymiseen, väsymykseen, useisiin sairauksiin ja ennenaikaiseen vanhenemiseen.

Adaptogeenien ainutlaatuiset ominaisuudet ja elimistöön kohdistuva laaja vaikutus huomattiin jo muinaisaikona. Niiden vaikutuksen lopullisena tuloksena on elimistön vastustuskyvyn kohottaminen haitasta riippumatta. On se sitten fyysinen, kemiaalinen, biologinen tai sosiaalinen.

Sergei Nikolaevitš Udintsev

Siberian Wellness:in Tieteellis-innovatiivinen keskuksen tuotekehitys- ja tutkimustyö yhdistää eri erikoisaloilla toimivat tiedemiehet ja ylläpitää aktiivisesti adoptoitumista tutkivaa lääketieteen suuntaa. Siihen liittyvät sekä nykyihmisten elämänlaadun että pitkäikäisyyden tutkiminen. Yksi johtavista tiedemiehistä, joka on monia vuosia tutkinut adaptogeenien vaikutusta ihmisen terveyteen, on lääketieteen tohtori Sergei Nikolaevitš Udintsev. Sergei Nikolaevitš Udintsev on ollut hedelmällisessä yhteistyössä Yhtiön kanssa sen perustamispäivästä lähtien. Tämän tiedemiehen kehitystyö sekä työpanos ovat ainutlaatuisia. Hänen kehittämät kasviadaptogeenien perusteella valmistetut tuotteiden reseptit ja teknologiat ovat alkuperältä täysin ainutlaatuisia ja ne ovat suojattu Venäjän patentilla (№ 2125815, keksintö on patentoitu 08.07.97) sekä palkittu monilla palkinnoilla valtiollisella tasolla.

Elimistön sopeutumiskyky on pääominaisuus, jonka ympärille ihmisen terveys rakentuu. Perustuksen laadusta riippuu miten kestävä ja kaunis rakennuksesta tulee. Tuo rakennus on ihmisen terveys. Juuri tämän takia Siberian Wellness:in tuotekehityksessä otetaan huomioon peruslääketieteen pääsuuntaukset, joihin voidaan varmuudella laskea mukaan adaptoitumista tutkivaa lääketieteen alaa.