+7 (383) 328 10 60 kansainvälinen puhelinnumero

Kronobiologia: biorytmit ja terveys


 

Kronobiologia on tiede, joka tutkii biologisten rytmien syntymisen olosuhteita, niiden luontoa, lainmukaisuutta ja merkitystä, sekä biorytmien ja ihmisen terveyden välisiä yhteyksiä.
 

 

Biorytmit ovat elämän perusta. Niihin perustuvat eliöiden sopeutumiskyvyt, ne takaavat elävän ja elottoman luonnon yhteisyyden, määräävät olemassaolemisen järjestystä koko Maailmankaikkeudessa jokaiselle meistä. Kaikki elävät olennot Maapallolla, kasveista korkeimpiin nisäkkäisiin, ovat biorytmien alaisia, koska ne rytmit riippuvat ympäristössä tapahtuvista rytmisistä muutoksista (valopäivästä, Maan sähkömagneettisen kentän vaihteluista jne.).

Hippokrates
Avicenna

 

Tiedot biorytmeistä juurtuvat kaukaiseen muinaisuuteen. Aikaamme asti ovat säilyneet Hippokrateksen ja Avicennan traktaatit, joissa merkittävä asema oli terveellisillä elämäntavoilla, jotka perustuvat aktiivisuuden ja levon jaksojen oikeaan vuorottelemiseen.

Biorytmejä tutkivan nykykoulun perustajana pidetään professori Franz Halbergia. Biorytmien tutkimiseen huomattavaa panostusta ovat tehneet venäläisetkin tiedemiehet: I. М. Setšenov, V.I. Vernadski ja I.P. Pavlov, joka oli sitä mieltä, että «ihmisen elämässä ei ole mitään määräävämpää kuin rytmi».

Ivan Mihailovitš
Setšenov
Vladimir Ivanovitš
Vernadski
Ivan Petrovitš
Pavlov

 

Ihmisellä vuorokauden ajasta riippuen jaksottaisesti muuttuvat fyysinen tila, älylliset mahdollisuudet ja jopa mieliala. Päivän aikana elimistömme pääsääntöisesti keskittyy varastoitujen ravintoaineiden jalostamiseen saadakseen energiaa päivän aikana tapahtuvaan aktiiviseen elämään. Vastaavasti yön aikana ravintoaineet varastoituvat, tapahtuu kudosten uusiutuminen ja solujen jakautuminen. Tiedetään, että jaksolliset muutokset ovat ominaisia sekä ihmiselimistölle että ympäristölle. Mutta nyky-yhteiskunnassa useimmiten biologiset rytmit eivät vastaa reaalista vuorokausijaksoa (koska meidän elintoimintamme ei melkein koskaan satu samaan aikaan reaalisen valopäivän kanssa), mikä haittaa merkittävästi eri elinten ja järjestelmien sopusointuista toimintaa. Näin ollen sivistys tuhoaa välttämättömästi meidän luonnollisen biologisen rytmin.

Kronobiologia on melko nuori tiede, joka tutkii biorytmien ja ihmisen terveyden välisiä yhteyksiä sekä kehittää menetelmiä ja välineitä häiriintyneiden biorytmien uusiutumiseksi ja harmonisoimiseksi. Nykyään tätä suuntaa pidetään yhtenä perspektiivisimmistä ennakkoehkäisyyn liittyvässä lääketieteessä, koska se antaa mahdollisuuden vaikuttaa monien sairauksien kehityksen varhaisimpiin syihin.

Siberian Wellness on yhtenä ensimmäisistä alkanut toteuttaa käytännössä nykyaikaisen kronobiologian periaatteita, ja se on yhdessä tämän alan johtavien kotimaisten asiantuntijoiden kanssa kehittänyt ensimmäisen kronobiologiseen korjaukseen erikoistuvan välinevalikoiman. Kronobiologisen korjauksen välineet ja sen menetelmän, jotka on toteutettu sarjoissa «Synhrovital» ja «Terveyden rytmit», suojaa Patentti (№ 2317822, keksinnön prioriteetti on päivätty 23.11.2004).

Elimistön elintoiminnan harmonisointi luonnollisten biorytmien palauttamisella on vielä yksi terveyden pääosista, joka on perusteiden perustana meidän aktiivisessa pitkäikäisyydessämme.