+7 (383) 328 10 60 kansainvälinen puhelinnumero

Kronobiologia: biorytmit ja terveys


 

Kronobiologia on tieteen ala, joka tutkii biologisten rytmien syntymistä ja niihin vaikuttavia tekijöitä, sekä biorytmien ja ihmisen terveyden välisiä yhteyksiä.
 

 

Biorytmit ovat elämän perusta. Niihin perustuvat eliöiden sopeutumiskyky, ne takaavat elävän ja elottoman luonnon yhteyden, määräävät elämän rytmia koko Maailmankaikkeudessa ja jokaiselle meistä. Kaikki elävät olennot Maapallolla, kasveista kehittyneimpiin nisäkkäisiin, ovat riippuvaisia biorytmeistä. Ympäristön biorytmit ja niiden muutokset vaikuttavat yksilön elämään sekä toimintaan (ne ovat päivä ja yö, Maan sähkömagneettisen kentän vaihtelu jne.).

Hippokrates
Avicenna

 

Tiedot biorytmeistä juurtuvat kaukaiseen muinaisuuteen. Nykypäivään asti ovat säilyneet Hippokrateksen ja Avicennan kirjoitukset, joissa korostettiin terveellisten elämäntapojen vaikutusta hyvään terveyteen. Terveellisten elämäntapojen perusta on ihmisen aktivisuuden ja levon oikea vuorottelu.

Biorytmejä tutkivan koulun perustajana pidetään professori Franz Halbergia. Biorytmien tutkimiseen merkittävää työpanosta ovat tehneet venäläisetkin tiedemiehet kuten I. М. Setšenov, V.I. Vernadski ja I.P. Pavlov. I.P.Pavlov oli sitä mieltä, että «ihmisen elämässä ei ole mitään vaikuttavampaa kuin rytmi».

Ivan Mihailovitš
Setšenov
Vladimir Ivanovitš
Vernadski
Ivan Petrovitš
Pavlov

 

Ihmisellä vuorokauden ajasta riippuen jaksottaisesti muuttuvat fyysinen olotila, älyllinen suorituskyky ja jopa mieliala. Päivän aikana elimistömme pääsääntöisesti keskittyy varastoitujen ravintoaineiden käyttämiseen saadakseen energiaa päivän aikana tapahtuvaan aktiiviseen suorittamiseen. Vastaavasti yön aikana ravintoaineet varastoituvat, tapahtuu kudosten uusiutuminen ja solujen jakautuminen. Tiedetään, että jaksolliset muutokset ovat ominaisia sekä ihmiselimistölle, että ympäristölle. Mutta ihmisen nykyelämässä useimmiten biologiset rytmit eivät vastaa todellista vuorokausijaksoa (koska meidän elämän rytmi ei sovi samaan aikaan todellisen vuorokausirytmin kanssa), mikä haittaa merkittävästi eri elinten ja kehon järjestelmien harmonista yhteistoimintaa. Näin ollen nykyiset elämäntavat vaikuttavat haitallisesti meidän luonnolliseen biologiseen rytmiin.

Kronobiologia on melko nuori tieteen ala, joka tutkii biorytmien ja ihmisen terveyden välisiä yhteyksiä sekä kehittää keinoja ja menetelmiä normaalien biorytmien palauttamiseksi ja häiriintyneiden rytmien tasapainottamiseksi. Nykypäivänä tätä lääketieteen suuntaa pidetään yhtenä lupaavampana sairauksien ennaltaehkäisemisessä, koska se antaa mahdollisuuden vaikuttaa monien sairauksien etenemiseen jo varhaisessa vaiheessa.

Siberian Wellness on yhtenä ensimmäisistä alkanut toteuttaa käytännössä nykyaikaisen kronobiologian periaatteita. Se on yhdessä tämän alan johtavien kotimaisten asiantuntijoiden kanssa kehittänyt ensimmäisen kronobiologiseen tasapainoon erikoistuvan tuotesarjan. Kronobiologiset tasapainottavat tuotteet ja menetelmät, joita on käytetty tuotesarjoissa «Synhrovital» ja «Terveyden rytmit», suojaa patentti (№ 2317822, keksintö on patentoitu 23.11.2004).

Elimistön elintoiminnan harmonisointi luonnollisten biorytmien palauttamisella on yksi terveyden pääpalikoista, joka toimii perustana meidän aktiiviselle pitkäikäisyydellemme.